เงื่อนไข ม.33 เรารักกัน เยียวยาประกันสังคม 4,000 บาท

โครงการ ม.33 เรารักกัน จะเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา ประกันสังคม มาตรา 33 ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านเว็บไซต์ www.ม.33เรารักกัน.com ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยได้กำหนดเงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม 4,000 บาท ไว้ราวๆ 4 ข้อ

  1. เป็นคนไทย
  2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
  3. ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
  4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ โครงการ ม.33 เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิแล้วจะได้รับเงินโอนเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และเริ่มใช้จ่ายสิทธิได้ตั้งแต่เดือน มี.ค.-พ.ค. 64 ผ่านร้านค้าเดียวกับโครงการเราชนะ โอนเงิน 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1,000 บาท (เดือน มี.ค.-เม.ย. 64)