Tag: Facebook

Facebook Feed
แอปพลิเคชัน, ไอที

Facebook ปรับชื่อ NEWS FEED ให้เหลือแค่ FEED หลังใช้งานมานานกว่า 15 ปี

วันนี้ Facebook ที่อยู่ภายใต้บริษัทแม่ อย่าง Meta ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อส่วน NEWS FEED ที่ผู้ใช้งานทุกคนคุ้นเคยกันดีให้เหลือแค่ FEED เท่านั้น เพื่อความกระชับในการเรียกใช้งาน หลังจากใช้งานมานานกว …

Facebook Transfer Your Information
แอปพลิเคชัน, ไอที

Facebook เพิ่มปลายทาง Google Calendar และ Photobucket สำหรับการย้ายข้อมูลออกจากเฟซบุ๊ก

Facebook ได้ประกาศอัปเดตเครื่องมือในการโอนย้ายข้อมูล หรือ Transfer Your Information ที่ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสำรองข้อมูล หรือย้ายข้อมูลออกจากเฟซบุ๊กได้ใน …