Facebook เพิ่มปลายทาง Google Calendar และ Photobucket สำหรับการย้ายข้อมูลออกจากเฟซบุ๊ก
1 min read

Facebook เพิ่มปลายทาง Google Calendar และ Photobucket สำหรับการย้ายข้อมูลออกจากเฟซบุ๊ก

Facebook ได้ประกาศอัปเดตเครื่องมือในการโอนย้ายข้อมูล หรือ Transfer Your Information ที่ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสำรองข้อมูล หรือย้ายข้อมูลออกจากเฟซบุ๊กได้ในไม่กี่ขึ้นตอน ซึ่งการอัปเดตใหม่นี้เป็นการเพิ่มปลายทางอีก 2 ที่ คือ Google Calendar สำหรับข้อมูลกิจกรรมจาก Facebook Events และ Photobucket สำหรับการโอนย้ายรูปภาพ ส่วนหน้าตาการใช้งานของเครื่องมือโอนย้ายก็มีการปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มองเห็นได้ชัดเจนว่ากำลังโอนย้ายไปที่ไหนบ้าง มีสถานะชัดเจน สามารถกดทำซ้ำได้หากการดำเนินการล้มเหลว หากรวม ๆ แล้ว ตอนนี้ Transfer Your Information จะโอนย้านไปยัง 8 จุดหมายได้ ได้แก่ Photobucket , Google Photos , Backblaze , Blogger , Dropbox , Google Calendar , Koofr และ WordPress.com

Facebook Transfer Your Information

อ่านเพิ่มเติม : ข่าวไอที