23 Jun, 2024

Apple ปล่อยอัปเดต macOS Big Sur 11.6.4 เน้นไปที่เรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก

แม้ว่า Apple จะปล่อยระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ออกมาให้อัปเดตกันแล้ว แต่ก็ยังคงไม่ทิ้งรุ่นก่อนหน้า โดยมีการปล่อยอัปเดตออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดก็เพิ่งปล่อยอัปเดตให้กับ macOS Big Sur เป็นเวอร์ชั …

1 min read